Avís Legal

PROTECCIÓ DE DADES MAKNETIC FOTO S.L.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinades a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament de les seves dades personals. Aquestes dades personals s’utilitzaran en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a Finalitat: l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per al tractament de les vostres dades personals és el consentiment que presteu en acceptar aquesta Política de privacitat abans d’enviar-nos/facilitar-nos les vostres dades. Destinataris: no es comunicaran les vostres dades a tercers, tret que se us n’informi expressament o existeixi obligació legal. MAKNETIC FOTO S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les vostres dades es conservaran el temps mínim necessari per a satisfer la finalitat per a la qual les vau facilitar així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal. Drets: L’interessat és titular dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat d’aquestes. A més, en qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat de comparèixer davant l’autoritat de control competent (AEPD).

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l’entitat MAKNETIC FOTO S.L. us informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és:

  • MAKNETIC FOTO S.L. Foto S.L.
  • NIF: B05457015
  • Domicili social: C. Girona 11-B – 08328 Alella

USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal us atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions generals d’ús reflectides aquí. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions generals de contractació que, si s’escau, siguin d’obligat compliment.

PAGAMENT AMB TARGETA

En virtut del compliment de la normativa EMVCo, MasterCard, VISA i la Directiva Europea PSDII, durant l’operació de pagament electrònic es comunicarà informació referida a la connexió emprada en la sessió al Banc emissor de la targeta per tal de procedir a la validació de l’operació de pagament realitzada per l’usuari.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a molta informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “el contingut”) a Internet, als quals l’USUARI podria tenir accés, que pertanyen a MAKNETIC FOTO S.L. o als seus llicenciadors . L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per tal d’accedir a determinats serveis o contingut. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, es pot proporcionar a l’USUARI una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat del contingut i els serveis que MAKNETIC FOTO S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre contingut o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment;
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

MAKNETIC FOTO S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, MAKNETIC FOTO S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MAKNETIC FOTO S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que s’hi continguin (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programari necessari per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part del contingut d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MAKNETIC FOTO S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MAKNETIC FOTO S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui exclusivament per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MAKNETIC FOTO S.L..

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MAKNETIC FOTO S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en el contingut, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en el contingut, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

MAKNETIC FOTO S.L. es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes en el seu portal sense previ avís, i podrà canviar, suprimir o afegir tant el contingut i serveis que es prestin a través seu com la forma en la qual es presentin o localitzin al seu portal.

ENLLAÇOS

En cas que a la pàgina web s’incloguin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MAKNETIC FOTO S.L. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i contingut. En cap cas MAKNETIC FOTO S.L. no assumirà cap responsabilitat pel contingut de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

MAKNETIC FOTO S.L. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions generals d’ús.

GENERAL

MAKNETIC FOTO S.L. perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

MAKNETIC FOTO S.L. podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions, que es publicaran degudament aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que es modifiquin amb unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre MAKNETIC FOTO S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat esmentada anteriorment.